Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh - người mở đường và có công lớn trong công cuộc đổi mới đất nước

      Chiều 24/4, Báo Nhân Dân đã tổ chức Tọa đàm Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh và “Những việc cần làm ngay”. Các ý kiến tại tọa đàm đã khẳng định, đồng chí Nguyễn Văn Linh, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng nhiệm kỳ 1986-1991 là người mở đường và có công lớn trong công cuộc đổi mới đất nước với tinh thần đổi mới sáng tạo, kiên quyết chống tiêu cực. Cuộc đời và sự nghiệp của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh đã để lại nhiều bài học quý trong sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước hiện nay.


08:04 25/4/2023
1129BÌNH LUẬN