Không thể bẻ cong lịch sử, phủ mờ chân lý

      Cứ vào dịp tháng Tư, các thế lực thù địch, lực lượng phản động sống lưu vong ở hải ngoại lại tung ra những luận điệu sai lệch, xuyên tạc về ngày 30/4/1975.


15:05 05/5/2023
534BÌNH LUẬN