Sửa đổi Luật Công an nhân dân để khắc phục vướng mắc trong thực tiễn công tác, chiến đấu

      Tiếp tục phiên họp toàn thể lần thứ 6, chiều 08/5/2023, Uỷ ban Quốc phòng và An ninh (UBQPAN) của Quốc hội thẩm tra dự án Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân (CAND) dưới sự chủ trì của Trung tướng Lê Tấn Tới, Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm UBQPAN. Trung tướng Lê Quốc Hùng, Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an dự và phát biểu tại phiên họp.


13:05 09/5/2023
271BÌNH LUẬN