Phát huy vai trò của phụ nữ CAND trong thời kỳ mới

      Ngày 10/5, tại Hà Nội, Đảng ủy Công an Trung ương tổ chức Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW của Bộ Chính trị và Chương trình hành động số 12/CTHĐ-ĐU(X16) của Đảng ủy Công an Trung ương về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa (CNH, HĐH) đất nước trong CAND.


08:05 11/5/2023
70

Tag:


BÌNH LUẬN