Sự cần thiết xây dựng, ban hành Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở

      Luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự (ANTT) ở cơ sở bản chất là điều chỉnh lại các lực lượng, chức danh đã được thành lập, hoạt động từ sau cách mạng tháng 8 năm 1945 ở địa bàn cơ sở gồm công an xã bán chuyên trách, bảo vệ dân phố và các chức danh đội trưởng, đội phó dân phòng.


14:05 16/5/2023
1555BÌNH LUẬN