Luận cứ khoa học và định hướng giải pháp đào tạo sĩ quan Cảnh sát làm việc trong môi trường quốc tế

      Sáng 15/5/2023, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế “Luận cứ khoa học và định hướng giải pháp đào tạo sĩ quan Cảnh sát làm việc trong môi trường quốc tế”. Thừa ủy quyền của lãnh đạo Bộ Công an, Trung tướng, GS.TS Trần Minh Hưởng, Giám đốc Học viện Cảnh sát nhân dân (CSND) chủ trì Hội thảo.


14:05 16/5/2023
328BÌNH LUẬN