Thanh niên CAND tích cực học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy

      Ngày 16/5, tại Hà Nội, Cục Công tác đảng và công tác chính trị tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào “Thanh niên CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy” giai đoạn 2019-2023.


09:05 17/5/2023
504BÌNH LUẬN