Đoàn Thanh niên Học viện An ninh nhân dân tổ chức Hội nghị tổng kết Tháng Thanh niên năm 2023

      Ngày 12/5/2023, Đoàn Thanh niên Học viện An ninh nhân dân (ANND) tổ chức Hội nghị tổng kết Tháng Thanh niên năm 2023 nhằm đánh giá kết quả hoạt động và ghi nhận, tuyên dương các đoàn viên, thanh niên có thành tích xuất sắc trong phong trào Đoàn.


14:05 17/5/2023
137BÌNH LUẬN