Chỉ đạo điều hành nổi bật của Bộ Công an từ ngày 15/5 đến 27/5/2023

      Tiếp tục tổ chức tốt các đợt sinh hoạt chính trị học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Sáu điều Bác Hồ dạy; Tăng cường phòng, chống tội phạm hình sự nổi lên tại một số địa bàn trọng điểm; Tiếp tục tập trung triển khai các hoạt động hợp tác quốc tế về bảo đảm an ninh, con người; Bảo đảm trật tự an toàn giao thông và phòng cháy, chữa cháy trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt hiện nay... là những chỉ đạo nổi bật của Bộ Công an từ 15/5 - 27/5/2023. Tiếp tục tổ chức tốt các đợt sinh hoạt chính trị học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Sáu điều Bác Hồ dạy


09:05 29/5/2023
178BÌNH LUẬN