Tỉnh táo trước luận điệu xuyên tạc một số dự án luật về an ninh, trật tự

      Trong bối cảnh xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN và quá trình hội nhập quốc tế, việc bảo đảm công khai, minh bạch, dân chủ trong xây dựng các dự án luật là yêu cầu khách quan.


10:05 29/5/2023
178BÌNH LUẬN