Công an xã
Quy trình tiếp nhận, kiểm tra, xác minh sơ bộ tố giác, tin báo về tội phạm của Công an xã

Theo quy định của pháp luật hiện hành, Công an xã có trách nhiệm tiếp nhận, kiểm tra, xác minh sơ bộ tố giác, tin báo về tội phạm. Việc giao trách nhiệm cho lực lượng Công an xã tiếp nhận, kiểm tra, x...


Thẩm quyền tiếp nhận, kiểm tra, xác minh sơ bộ tố giác, tin báo về tội phạm của Công an xã

Trước ngày 01/12/2021, theo quy định tại Khoản 3 Điều 146 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015, lực lượng Công an xã chỉ có trách nhiệm tiếp nhận tố giác, tin báo tội phạm, lập biên bản tiếp nhận, lấy lời...