Hội thi dạy giỏi
Khai mạc Hội thi giảng viên dạy giỏi cấp Học viện năm học 2023 - 2024

Thực hiện Chương trình công tác năm học 2023 - 2024, ngày 16/01/2024, Học viện An ninh nhân dân (ANND) long trọng tổ chức Lễ Khai mạc Hội thi giảng viên dạy giỏi cấp Học viện năm học 2023 - 2024.


Bế mạc Hội thi giảng viên dạy giỏi cấp Học viện năm học 2022 - 2023

Ngày 26/12/2022, Học viện An ninh nhân dân (ANND) long trọng tổ chức Lễ Bế mạc Hội thi giảng viên dạy giỏi cấp Học viện năm học 2022 - 2023.


Khai mạc Hội thi giảng viên dạy giỏi cấp Học viện năm học 2022 - 2023

Sáng 19/12/2022, Học viện An ninh nhân dân (ANND) long trọng tổ chức Lễ Khai mạc Hội thi giảng viên dạy giỏi cấp Học viện năm học 2022 - 2023.


Bế mạc Hội thi giảng viên dạy giỏi cấp Bộ năm học 2021 – 2022 tổ chức tại Học viện An ninh nhân dân

Sáng 28/5/2022, Bộ Công an long trọng tổ chức Lễ Bế mạc Hội thi giảng viên dạy giỏi cấp Bộ năm học 2021 – 2022 tại Học viện An ninh nhân dân (ANND). Sau 7 ngày thi đua tranh tài, Hội thi đã chính thức...