Bế giảng
Bế giảng lớp bồi dưỡng kiến thức về an ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao cho lãnh đạo cấp cục và tương đương Khoá 1

Ngày 12/01/2024, Học viện An ninh nhân dân (ANND) tổ chức Lễ Bế giảng lớp bồi dưỡng kiến thức về an ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao cho lãnh đạo cấp cục và tương đương Khoá 1....


Bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng Khóa I

Chiều 09/01, Đảng ủy Học viện An ninh nhân dân (ANND) đã tổ chức Lễ Bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng Khóa I, năm học 2023 - 2024. Đại tá, PGS.TS Chu Quang Thiện - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy...


Bế giảng lớp bồi dưỡng kiến thức về an ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao cho lãnh đạo cấp phòng và tương đương Khoá 3

Ngày 05/01/2024, Học viện An ninh nhân dân (ANND) tổ chức Lễ Bế giảng lớp bồi dưỡng kiến thức về an ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao cho lãnh đạo cấp phòng và tương đương Khoá ...


Học viện An ninh nhân dân trao bằng tốt nghiệp cho học viên Khóa D51

Thực hiện chương trình công tác năm học, ngày 26/12/2023, Học viện An ninh nhân dân (ANND) tổ chức Lễ Bế giảng Khóa D51 ngành Trinh sát an ninh và Điều tra hình sự đào tạo đại học hệ chính quy. Thiếu ...


Bế giảng lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức mới, kiến thức nâng cao cho Phó Giám đốc, Phó Cục trưởng và tương đương năm 2023

Thực hiện Chương trình công tác năm học, ngày 26/12/2023, Học viện An ninh nhân dân (ANND) đã tổ chức Lễ Bế giảng lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức mới, kiến thức nâng cao cho Phó Giám đốc, Phó Cục trư...


Bế giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 4 cho học viên đang học tập tại Học viện An ninh nhân dân năm 2023

Ngày 20/12/2023, Học viện An ninh nhân dân (ANND) tổ chức Lễ Bế giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 4 cho học viên đang học tập tại Học viện năm 2023. Thiếu tướng, TS Trần Ki...


Bế giảng lớp bồi dưỡng kiến thức về an ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao dành cho lãnh đạo cấp phòng và tương đương Khoá II

Ngày 14/12/2023, Học viện An ninh nhân dân (ANND) tổ chức Lễ Bế giảng lớp bồi dưỡng kiến thức về an ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao dành cho lãnh đạo cấp phòng và tương đương ...


Bế giảng Lớp Bồi dưỡng chuyên đề phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao cho cán bộ Bộ Nội vụ Vương quốc Campuchia

Ngày 09/11/2023, Học viện An ninh nhân dân (ANND) tổ chức Lễ bế giảng lớp Bồi dưỡng chuyên đề phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao cho cán bộ Bộ Nội vụ Vương quốc Campuchia. Thiếu tướng, TS Trầ...


Bế giảng lớp Bồi dưỡng cập nhật kiến thức mới, kiến thức nâng cao cho Trưởng phòng, Trưởng Công an cấp huyện và tương đương Khoá I - năm 2023

Ngày 27/10/2023, Học viện An ninh nhân dân (ANND) tổ chức Lễ Bế giảng lớp Bồi dưỡng cập nhật kiến thức mới, kiến thức nâng cao cho Trưởng phòng, Trưởng Công an cấp huyện và tương đương Khoá I - năm 20...


Bế giảng Khóa 19 đào tạo đại học đối với người đã có bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên hình thức vừa làm vừa học

Ngày 29/9/2023, Học viện An ninh nhân dân (ANND) tổ chức Lễ Bế giảng Khóa 19 đào tạo đại học đối với người đã có bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên hình thức vừa làm vừa học mở tại Học viện ANN...


Bế giảng Khóa 5 Cao cấp lý luận chính trị hệ tập trung mở tại Công an tỉnh Kiên Giang

Ngày 29/09/2023, Học viện An ninh nhân dân (ANND) tổ chức Lễ Bế giảng Khóa 5 Cao cấp lý luận chính trị (LLCT) hệ tập trung mở Công an tỉnh (CAT) Kiên Giang. Thiếu tướng, PGS.TS Trịnh Ngọc Quyên - Bí t...


Bế giảng Lớp Bồi dưỡng chuyên đề phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao cho cán bộ Bộ Công an Lào

Ngày 29/9/2023, Học viện An ninh nhân dân (ANND) tổ chức Lễ Bế giảng Lớp Bồi dưỡng chuyên đề phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao cho cán bộ Bộ Công an Lào. Đại tá, TS Nguyễn Văn Thiết - Phó Gi...


Bế giảng Khóa 36 đào tạo đại học hình thức vừa làm vừa học mở tại Học viện

Chiều ngày 07/9/2023, Học viện An ninh nhân dân (ANND) tổ chức Lễ Bế giảng Khóa 36 đào tạo đại học hình thức vừa làm vừa học mở tại Học viện.


Bế giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức dân tộc cho lãnh đạo cấp phòng và tương đương - Khóa 2 năm 2023

Ngày 23/6/2023, Học viện An ninh nhân dân (ANND) tổ chức Bế giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức dân tộc cho lãnh đạo cấp phòng và tương đương - Khoá 2 năm 2023.


Học viện An ninh nhân dân tổ chức Bế giảng Khóa 34, Khóa D35 lưu học viên Lào

Ngày 16/6/2023, Học viện An ninh nhân dân (ANND) tổ chức Lễ Bế giảng Khóa 34 chuyên ngành Phản gián, Khóa D35 chuyên ngành Trinh sát bảo vệ an ninh xã hội và chuyên ngành An toàn thông tin lưu học viê...