Khai giảng
Khai giảng lớp Bồi dưỡng cập nhật kiến thức mới, kiến thức nâng cao cho phó trưởng phòng, phó trưởng Công an cấp huyện và tương đương - Khoá 2, năm 2024

Thực hiện Quyết định số 3804/QĐ-BCA ngày 01/6/2023 của Bộ trưởng Bộ Công an, Học viện An ninh nhân dân (ANND) tổ chức Lễ Khai giảng lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức mới, kiến thức nâng cao cho phó trư...


Khai giảng lớp bồi dưỡng chuyên đề “Đấu tranh phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ thông tin - truyền thông” do chuyên gia Bộ Nội vụ Liên bang Nga giảng dạy

Sáng 25/3/2024, Học viện An ninh nhân dân (ANND) tổ chức Lễ Khai giảng lớp bồi dưỡng chuyên đề “Đấu tranh phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ thông tin - truyền thông” do chuyên gia Bộ Nội vụ Liên...


Khai giảng lớp tập huấn cán bộ chỉ huy khối học viên năm học 2023 - 2024

Ngày 20/3/2024, tại Học viện An ninh nhân dân đã diễn ra Lễ Khai giảng lớp tập huấn cho cán bộ chỉ huy các đơn vị học viên năm học 2023 - 2024.


Khai giảng lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức mới, kiến thức nâng cao cho cục trưởng, giám đốc và tương đương, năm 2024

Thực hiện Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an, ngày 20/3/2024, Học viện An ninh nhân dân (ANND) long trọng tổ chức Lễ Khai giảng lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức mới, kiến thức nâng cao cho cục trưởng...


Khai giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 4 cho học viên đang học tập tại Học viện An ninh nhân dân đợt 1 năm 2024

Ngày 14/3/2024, Học viện An ninh nhân dân (ANND) tổ chức Khai giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 4 cho học viên đang học tập tại Học viện đợt 1 năm 2024. Thiếu tướng, TS Trầ...


Khai giảng Khóa 3 đào tạo trình độ đại học chính quy tuyển mới đối với công dân đã có bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên mở tại Học viện An ninh nhân dân

Ngày 24/01/2024, Học viện An ninh nhân dân (ANND) tổ chức Lễ Khai giảng Khóa 3 đào tạo trình độ đại học chính quy tuyển mới đối với công dân đã có bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên mở tại Học v...


Khai giảng lớp “Bồi dưỡng chuyển đổi số cho đội ngũ giảng viên, nghiên cứu viên của Học viện An ninh nhân dân”

Thực hiện Kế hoạch số 3411/KH-X02-P3 ngày 18/9/2023 của Cục Đào tạo - Bộ Công an về việc tổ chức lớp bồi dưỡng chuyển đổi số cho đội ngũ giảng viên, nghiên cứu viên của Học viện An ninh nhân dân (ANND...


Học viện An ninh nhân dân Khai giảng Khóa 41 đào tạo đại học hình thức vừa làm vừa học mở tại Công an tỉnh Hà Giang

Thực hiện chương trình công tác năm học 2023 - 2024, ngày 15/01/2024, Học viện An ninh nhân dân (ANND) phối hợp với Công an tỉnh (CAT) Hà Giang tổ chức Lễ Khai giảng Khóa 41 đào tạo đại học hình thức ...


Học viện An ninh nhân dân Khai giảng Khoá nghiên cứu sinh 28 và trao bằng tiến sĩ năm 2023

Ngày 16/01/2024, Học viện An ninh nhân dân (ANND) đã long trọng tổ chức Lễ Khai giảng Khoá nghiên cứu sinh 28 và trao bằng tiến sĩ năm 2023. Thiếu tướng, PGS.TS Trịnh Ngọc Quyên- Giám đốc Học viện chủ...


Khai giảng Khoá Cao học 32 tại Học viện An ninh nhân dân

Thực hiện kế hoạch số 107/KH-T01-QLHV ngày 05/01/2024 của Giám đốc Học viện ANND, chiều ngày 09/01/2024, Học viện An ninh nhân dân (ANND) tổ chức Lễ Khai giảng Khoá Cao học 32. Thiếu tướng, PGS.TS Trị...


Khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức về an ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao dành cho lãnh đạo cấp cục và tương đương Khoá 1

Ngày 10/01/2024, Học viện An ninh nhân dân (ANND) tổ chức Lễ Khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức về an ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao dành cho lãnh đạo cấp cục và tương đương ...


Khai giảng lớp Bồi dưỡng cập nhật kiến thức mới, kiến thức nâng cao cho phó cục trưởng, phó giám đốc và tương đương năm 2023

Thực hiện Quyết định số 8600/QĐ-BCA ngày 18/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Công an, ngày 19/12/2023, Học viện An ninh nhân dân (ANND) long trọng tổ chức Lễ Khai giảng lớp Bồi dưỡng cập nhật kiến thức mới, k...


Khai giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng Khoá I

Thực hiện Nghị quyết công tác năm học 2023 - 2024, Đảng ủy Học viện An ninh nhân dân tổ chức Lễ Khai giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng Khóa I, năm học 2023 - 2024. Đại tá, TS Nguyễn Văn Thiết - Ủy...


Khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức về an ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao dành cho lãnh đạo cấp phòng và tương đương Khoá II

Ngày 11/12/2023, Học viện An ninh nhân dân (ANND) tổ chức Lễ Khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức về an ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao dành cho lãnh đạo cấp phòng và tương đươn...


Khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 4

Thực hiện Kế hoạch số 7323/KH-T01-QPAN ngày 20/11/2023 của Giám đốc Học viện An ninh nhân dân (ANND), chiều ngày 29/11/2023, Học viện ANND tổ chức Khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an n...