Trao bằng tiến sĩ
Học viện An ninh nhân dân tổ chức lễ trao bằng tiến sĩ năm 2020

Ngày 17/11/2020, Học viện An ninh nhân dân (ANND) đã long trọng tổ chức lễ trao bằng tiến sĩ cho 23 nghiên cứu sinh bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp Học viện .