Tuyển sinh

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ ngành An ninh phi truyền thống và tuyển sinh tiến sĩ (đợt 2), năm học 2023 - 2024 của Học viện An ninh nhân dân.

Học viện An ninh nhân dân thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ ngành An ninh phi truyền thống và tuyển sinh trình độ tiến sĩ (đợt 2), năm học 2023 - 2024 như sau:


Thông báo kết quả xét tuyển bổ sung vào ngành Y khoa năm 2023 và tổ chức nhập học cho thí sinh trúng tuyển

Học viện An ninh nhân dân thông báo về kết quả xét tuyển bổ sung vào ngành Y khoa năm 2023 như sau:

Học viện An ninh nhân dân tư vấn tuyển sinh tại trường Đại học Công nghệ thông tin và truyền thông - Đại học Thái Nguyên

Thực hiện Kế hoạch tuyển sinh năm học 2023 - 2024, ngày 08/9/2023, Học viện An ninh nhân dân (ANND) đã phối hợp với trường Đại học Công nghệ thông tin và truyền thông - Đại học Thái Nguyên tổ chức chư...


Thông báo điểm trúng tuyển Khóa 55 đại học chính quy tuyển mới năm 2023 đối với công dân tốt nghiệp trung học phổ thông theo Phương thức 3 và tổ chức xác nhận nhập học cho thí sinh trúng tuyển

Học viện An ninh nhân dân thông báo về điểm trúng tuyển và tổ chức xác nhận nhập học vào Khóa 55 đại học chính quy tuyển mới năm 2023 đối với công dân tốt nghiệp trung học phổ thông như sau:


Hơn 1000 sinh viên tham dự chương trình tư vấn tuyển sinh của Học viện An ninh nhân dân

Thực hiện Kế hoạch tuyển sinh năm học 2023 - 2024, trong 02 ngày 15,16/8/2023, Học viện An ninh nhân dân (ANND) đã phối hợp với trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Hưng Yên tổ chức chương trình tư vấn tuy...


Thông báo về ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào tuyển sinh đại học chính quy tại Học viện An ninh nhân dân, năm 2023

Học viện An ninh nhân dân thông báo về ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào đối với tuyển sinh trình độ đại học chính quy tuyển mới năm 2023 như sau: