Tuyển sinh
Học viện An ninh nhân dân tư vấn tuyển sinh tại trường Đại học Công nghệ thông tin và truyền thông - Đại học Thái Nguyên

Thực hiện Kế hoạch tuyển sinh năm học 2023 - 2024, ngày 08/9/2023, Học viện An ninh nhân dân (ANND) đã phối hợp với trường Đại học Công nghệ thông tin và truyền thông - Đại học Thái Nguyên tổ chức chư...


Thông báo điểm trúng tuyển Khóa 55 đại học chính quy tuyển mới năm 2023 đối với công dân tốt nghiệp trung học phổ thông theo Phương thức 3 và tổ chức xác nhận nhập học cho thí sinh trúng tuyển

Học viện An ninh nhân dân thông báo về điểm trúng tuyển và tổ chức xác nhận nhập học vào Khóa 55 đại học chính quy tuyển mới năm 2023 đối với công dân tốt nghiệp trung học phổ thông như sau:


Hơn 1000 sinh viên tham dự chương trình tư vấn tuyển sinh của Học viện An ninh nhân dân

Thực hiện Kế hoạch tuyển sinh năm học 2023 - 2024, trong 02 ngày 15,16/8/2023, Học viện An ninh nhân dân (ANND) đã phối hợp với trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Hưng Yên tổ chức chương trình tư vấn tuy...


Thông báo về ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào tuyển sinh đại học chính quy tại Học viện An ninh nhân dân, năm 2023

Học viện An ninh nhân dân thông báo về ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào đối với tuyển sinh trình độ đại học chính quy tuyển mới năm 2023 như sau:
Thông báo kết quả điểm thi, kỳ thi đánh giá của Bộ Công an đối với thí sinh dự thi tại Hội đồng thi Học viện An ninh nhân dân năm 2023

Căn cứ quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo, quy định của Bộ Công an về công tác tuyển sinh, đào tạo; căn cứ kế hoạch tổ chức kỳ thi đánh giá của Bộ Công an và các văn bản hướng dẫn liên quan, Học viện ...


Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ năm 2023

Học viện An ninh nhân dân thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ năm 2023 như sau:


Học viện An ninh nhân dân tổ chức kỳ thi đánh giá của Bộ Công an đối với thí sinh dự tuyển đại học chính quy năm 2023

Ngày 03/7/2023, Hội đồng tuyển sinh ANND đã tổ chức kỳ thi đánh giá của Bộ Công an đối với thí sinh dự tuyển đại học chính quy năm 2023.


Học viện An ninh nhân dân làm thủ tục dự thi, phổ biến quy chế thi cho thí sinh dự kỳ thi đánh giá của Bộ Công an đối với thí sinh dự tuyển đại học chính quy năm 2023

Ngày 02/7/2023, Hội đồng tuyển sinh Học viện An ninh nhân dân (ANND) đã tổ chức buổi phổ biến quy chế thi và làm thủ tục cho thí sinh dự thi kỳ thi đánh giá của Bộ Công an đối với thí sinh dự tuyển đạ...


Thông báo về việc ban hành đề cương đề thi, đề thi tham khảo dùng trong tuyển sinh đào tạo trình độ đại học chính quy tuyển mới công dân có bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên, năm 2023

Học viện An ninh nhân dân thông báo về việc ban hành đề cương đề thi, đề thi tham khảo dùng trong tuyển sinh đào tạo trình độ đại học chính quy tuyển mới công dân có bằng tốt nghiệp trình độ đại học t...