Tuyển sinh

Thông báo kết quả xét tuyển bổ sung vào ngành Y khoa năm 2022 và tổ chức nhập học cho thí sinh trúng tuyển

Căn cứ kết quả xét tuyển bổ sung vào ngành Y khoa của Học viện An ninh nhân dân năm 2022; trên cơ sở thẩm định của Cục Đào tạo - Bộ Công an tại Công văn số 3470/X02-P2 ngày 12/10/2022 và Công văn số 3...


Học viện An ninh nhân dân thông báo tổ chức nhập học Khóa D54

Về việc tổ chức nhập học cho thí sinh trúng tuyển Khóa 54 đại học chính quy tuyển mới năm 2022 đối với công dân tốt nghiệp trung học phổ thông (khóa D54)


Học viện An ninh nhân dân thông báo tuyển sinh

Tuyển sinh đào tạo trình độ đại học chính quy tuyển mới năm 2022 đối với công dân đã có bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên


Thông báo tuyển sinh bổ sung năm 2022

Xét tuyển bổ sung vào ngành Y khoa, Khóa 54 đại học chính quy tuyển mới công dân tốt nghiệp trung học phổ thông của Học viện An ninh nhân dân, năm 2022


Thông báo điểm trúng tuyển Khóa 54 đại học chính quy tuyển mới năm 2022 đối với công dân tốt nghiệp trung học phổ thông (khóa D54) theo Phương thức 3 và tổ chức xác nhận nhập học cho thí sinh trúng tuyển

Căn cứ kết quả xét tuyển thí sinh theo Phương thức 3 vào Khóa 54 đại học chính quy tuyển mới năm 2022 đối với công dân tốt nghiệp trung học phổ thông; trên cơ sở thẩm định của Cục Đào tạo - Bộ Công an...


Thông báo Về ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào tuyển sinh đại học chính quy tại Học viện An ninh nhân dân, năm 2022

Học viện An ninh nhân dân thông báo về ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào đối với tuyển sinh trình độ đại học chính quy tuyển mới năm 2022 như sau:


Thông báo kết quả phúc khảo bài thi, kỳ thi đánh giá của Bộ Công an đối với thí sinh dự thi tại Hội đồng thi Học viện An ninh nhân dân năm 2022

Căn cứ quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo, quy định của Bộ Công an về công tác tuyển sinh, đào tạo; căn cứ kế hoạch tổ chức kỳ thi đánh giá của Bộ Công an và các văn bản hướng dẫn liên quan, Học viện ...


Thông báo kết quả điểm thi, kỳ thi đánh giá của Bộ Công an đối với thí sinh dự thi tại Hội đồng thi Học viện An ninh nhân dân năm 2022

Căn cứ quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo, quy định của Bộ Công an về công tác tuyển sinh, đào tạo; căn cứ kế hoạch tổ chức kỳ thi đánh giá của Bộ Công an và các văn bản hướng dẫn liên quan, Học viện ...


Học viện An ninh nhân dân thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ năm 2022

Căn cứ Thông tư 18/2021/TT-BGDĐT ngày 28/6/2021 ban hành Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ; Thông tư 23/2021/TT-GDĐT ngày 30/8/2021 ban hành Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ...


Gần 9.000 học sinh chính thức bước vào kỳ thi đánh giá tuyển sinh CAND năm 2022

Sáng 17/7/2022, gần 9.000 thí sinh trên cả nước đã chính thức bước vào kỳ thi đánh giá tuyển sinh CAND năm 2022. Thí sinh làm bài thi chính thức trong thời gian 180 phút. Đây là năm đầu tiên Bộ Công a...


Gần 9.000 thí sinh làm thủ tục dự thi đánh giá tuyển sinh CAND năm 2022

Chiều 16/7, thí sinh trên toàn quốc đã đến các Hội đồng thi làm thủ tục đăng ký tham dự kỳ thi đánh giá tuyển sinh CAND năm 2022. Dù là năm đầu tiên tổ chức nhưng kỳ thi đánh giá của Bộ Công an đã thu...


Thông báo về kết quả xét tuyển theo Phương thức 1, Phương thức 2 vào Khóa 54 đại học chính quy tuyển mới của Học viện ANND năm 2022

Thực hiện quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Công an, Học viện An ninh nhân dân thông báo với nội dung như sau:Đề án tuyển sinh trình độ đại học năm 2022

Ngày 14/4/2022, Giám đốc Học viện đã ký ban hành Đề án tuyển sinh Khóa 54 đào tạo trình độ đại học hình thức chính quy tuyển mới công dân tốt nghiệp trung học phổ thông (D54) của Học viện An ninh nhân...