Đào tạo
Thông báo về việc ban hành đề cương đề thi, đề thi tham khảo dùng trong tuyển sinh đào tạo trình độ đại học chính quy tuyển mới công dân có bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên, năm 2023

Học viện An ninh nhân dân thông báo về việc ban hành đề cương đề thi, đề thi tham khảo dùng trong tuyển sinh đào tạo trình độ đại học chính quy tuyển mới công dân có bằng tốt nghiệp trình độ đại học t...


Tuyển sinh Khóa 55 đào tạo trình độ đại học chính quy tuyển mới công dân tốt nghiệp trung học phổ thông của Học viện An ninh nhân dân năm 2023

Học viện An ninh nhân dân thông báo tuyển sinh Khóa 55 đào tạo trình độ đại học chính quy tuyển mới công dân tốt nghiệp trung học phổ thông (D55) của Học viện An ninh nhân dân năm 2023 như sau:


Tuyển sinh đào tạo trình độ đại học chính quy tuyển mới năm 2023 đối với công dân đã có bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên

Học viện An ninh nhân dân thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ đại học chính quy tuyển mới năm 2023 đối với công dân đã có bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên như sau:


Triệu tập thí sinh trúng tuyển các khóa đào tạo đại học mở tại Học viện An ninh nhân dân năm 2022

Học viện An ninh nhân dân đã hoàn thành việc tổ chức thi tuyển sinh các khóa đào tạo đại học VLVH, liên thông giữa trình độ trung cấp với trình độ đại học, liên thông giữa trình độ cao đẳng với trình ...

Thông báo Kết quả xét tuyển bổ sung vào ngành An toàn thông tin năm 2022 và tổ chức nhập học cho thí sinh trúng tuyển

Căn cứ kết quả xét tuyển bổ sung vào ngành An toàn thông tin của Học viện An ninh nhân dân năm 2022; trên cơ sở thẩm định của Cục Đào tạo - Bộ Công an tại Công văn số 4177/X02-P2 ngày 18/11/2022, Học ...


Thông báo Kết quả xét tuyển thẳng (Phương thức 1) vào Khóa 2 đào tạo trình độ đại học chính quy tuyển mới công dân tốt nghiệp trình độ đại học trở lên, năm 2022

Căn cứ kết quả xét tuyển thẳng (Phương thức 1) vào Khóa 2 đào tạo trình độ đại học chính quy tuyển mới công dân có bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên mở tại Học viện An ninh nhân dân năm 2022; t...
Thông báo kết quả xét tuyển bổ sung vào ngành Y khoa năm 2022 và tổ chức nhập học cho thí sinh trúng tuyển

Căn cứ kết quả xét tuyển bổ sung vào ngành Y khoa của Học viện An ninh nhân dân năm 2022; trên cơ sở thẩm định của Cục Đào tạo - Bộ Công an tại Công văn số 3470/X02-P2 ngày 12/10/2022 và Công văn số 3...


Học viện An ninh nhân dân thông báo tổ chức nhập học Khóa D54

Về việc tổ chức nhập học cho thí sinh trúng tuyển Khóa 54 đại học chính quy tuyển mới năm 2022 đối với công dân tốt nghiệp trung học phổ thông (khóa D54)


Học viện An ninh nhân dân thông báo tuyển sinh

Tuyển sinh đào tạo trình độ đại học chính quy tuyển mới năm 2022 đối với công dân đã có bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên


Thông báo tuyển sinh bổ sung năm 2022

Xét tuyển bổ sung vào ngành Y khoa, Khóa 54 đại học chính quy tuyển mới công dân tốt nghiệp trung học phổ thông của Học viện An ninh nhân dân, năm 2022