Đào tạo

Thông báo kết quả xét tuyển bổ sung vào ngành Y khoa năm 2023 và tổ chức nhập học cho thí sinh trúng tuyển

Học viện An ninh nhân dân thông báo về kết quả xét tuyển bổ sung vào ngành Y khoa năm 2023 như sau:Đổi mới toàn diện giáo dục đào tạo trong CAND

Hòa nhịp với công cuộc đổi mới giáo dục đào tạo của đất nước, trong những năm qua, lực lượng CAND đã cụ thể hóa chương trình hành động thành các Nghị quyết 17-NQ/ĐUCA của Đảng ủy Công an Trung ương và...
Thông báo điểm trúng tuyển Khóa 55 đại học chính quy tuyển mới năm 2023 đối với công dân tốt nghiệp trung học phổ thông theo Phương thức 3 và tổ chức xác nhận nhập học cho thí sinh trúng tuyển

Học viện An ninh nhân dân thông báo về điểm trúng tuyển và tổ chức xác nhận nhập học vào Khóa 55 đại học chính quy tuyển mới năm 2023 đối với công dân tốt nghiệp trung học phổ thông như sau:


Thông báo về ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào tuyển sinh đại học chính quy tại Học viện An ninh nhân dân, năm 2023

Học viện An ninh nhân dân thông báo về ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào đối với tuyển sinh trình độ đại học chính quy tuyển mới năm 2023 như sau:
Thông báo kết quả điểm thi, kỳ thi đánh giá của Bộ Công an đối với thí sinh dự thi tại Hội đồng thi Học viện An ninh nhân dân năm 2023

Căn cứ quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo, quy định của Bộ Công an về công tác tuyển sinh, đào tạo; căn cứ kế hoạch tổ chức kỳ thi đánh giá của Bộ Công an và các văn bản hướng dẫn liên quan, Học viện ...


Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ năm 2023

Học viện An ninh nhân dân thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ năm 2023 như sau: