Đào tạo
Thông báo Về ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào tuyển sinh đại học chính quy tại Học viện An ninh nhân dân, năm 2022

Học viện An ninh nhân dân thông báo về ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào đối với tuyển sinh trình độ đại học chính quy tuyển mới năm 2022 như sau:


Thông báo kết quả phúc khảo bài thi, kỳ thi đánh giá của Bộ Công an đối với thí sinh dự thi tại Hội đồng thi Học viện An ninh nhân dân năm 2022

Căn cứ quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo, quy định của Bộ Công an về công tác tuyển sinh, đào tạo; căn cứ kế hoạch tổ chức kỳ thi đánh giá của Bộ Công an và các văn bản hướng dẫn liên quan, Học viện ...


Học viện An ninh nhân dân thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ năm 2022

Căn cứ Thông tư 18/2021/TT-BGDĐT ngày 28/6/2021 ban hành Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ; Thông tư 23/2021/TT-GDĐT ngày 30/8/2021 ban hành Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ...


Thông báo về kết quả xét tuyển theo Phương thức 1, Phương thức 2 vào Khóa 54 đại học chính quy tuyển mới của Học viện ANND năm 2022

Thực hiện quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Công an, Học viện An ninh nhân dân thông báo với nội dung như sau:Đề án tuyển sinh trình độ đại học năm 2022

Ngày 14/4/2022, Giám đốc Học viện đã ký ban hành Đề án tuyển sinh Khóa 54 đào tạo trình độ đại học hình thức chính quy tuyển mới công dân tốt nghiệp trung học phổ thông (D54) của Học viện An ninh nhân...


Thông báo điểm trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh và thời gian nhập học Khóa 1 đào tạo trình độ đại học chính quy tuyển mới đối với công dân đã có bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên năm 2021

Thực hiện quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Phòng QLĐT& BDNC Học viên An ninh nhân dân thông báo về điểm trúng tuyển kỳ thi và thời gian nhập học đối với Khóa học với nội dung như sau:


Thông báo kết quả chấm phúc khảo bài thi, kỳ thi tuyển sinh Khóa 1 đào tạo trình độ đại học chính quy tuyển mới đối với công dân đã có bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên năm 2021

Căn cứ quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo, quy định của Bộ Công an về công tác tuyển sinh, đào tạo; căn cứ đề nghị của thí sinh, Hội đồng tuyển sinh Học viện An ninh nhân dân đã hoàn thành công tác ph...


Thông báo kết quả điểm thi tuyển sinh đào tạo trình độ đại học chính quy tuyển mới đối với công dân đã có bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên năm 2021

Căn cứ quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo, quy định của Bộ Công an về công tác tuyển sinh, đào tạo; căn cứ kế hoạch tổ chức kỳ thi tuyển sinh đào tạo trình độ đại học chính quy tuyển mới đối với công ...


Thông báo lịch tổ chức kỳ thi tuyển sinh đào tạo trình độ đại học chính quy tuyển mới đối với công dân đã có bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên năm 2021

Thực hiện quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Phòng QLĐT&BDNC của Học viện An ninh nhân dân thông báo về lịch tổ chức kỳ thi với nội dung như sau:


Thông báo báo triệu tập thí sinh dự thi tuyển sinh đào tạo trình độ đại học chính quy tuyển mới đối với công dân có bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên tại Học viện An ninh nhân dân năm 2021

Học viện An ninh nhân dân thông báo triệu tập thí sinh dự thi tuyển sinh đào tạo trình độ đại học chính quy tuyển mới đối với công dân có bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên tại Học viện An ninh ...


Học viện An ninh nhân dân thông báo điểm trúng tuyển xét tuyển bổ sung đợt 2 đại học chính quy tuyển mới năm 2021 đối với công dân tốt nghiệp THPT.

Căn cứ Quy chế tuyển sinh trình độ đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Phòng QLĐT & BDNC thông báo điểm trúng tuyển xét tuyển bổ sung đợt 2 hệ đại học chính quy tuyển mới năm 2021 đối với công dân tốt...


Học viện An ninh nhân dân thông báo xét tuyển bổ sung đợt 2 đại học chính quy tuyển mới năm 2021 đối với công dân tốt nghiệp trung học phổ thông

Căn cứ Quy chế tuyển sinh trình độ đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Phòng QLĐT & BDNC đề nghị Văn phòng Học viện đăng thông báo xét tuyển bổ sung đợt 2 đại học chính quy tuyển mới năm 2021 đối với ...


Học viện An ninh nhân dân thông báo điểm trúng tuyển đợt xét tuyển bổ sung hệ đại học chính quy tuyển mới đối với công dân tốt nghiệp trung học phổ thông

Căn cứ Quy chế tuyển sinh trình độ đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Phòng QLĐT & BDNC - Học viện An ninh nhân dân đăng thông báo điểm trúng tuyển đợt xét tuyển bổ sung hệ đại học chính quy tuyển mớ...


Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ đại học chính quy tuyển mới đối với công dân đã có bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên năm 2021

Căn cứ quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo, quy định của Bộ Công an về công tác tuyển sinh, đào tạo; căn cứ chỉ tiêu tuyển sinh và hướng dẫn của Bộ Công an, Giám đốc Học viện An ninh nhân dân đã ban hà...