Hoạt động đào tạo
Học viện ANND và Học viện CSND công bố đề án tuyển sinh

Học viện An ninh ANND và Học viện CSND vừa công bố đề án tuyển sinh đại học chính quy năm 2020. Theo đó, năm nay, Học viện ANND tuyển sinh 630 chỉ tiêu và Học viện CSND tuyển sinh 1.310 chỉ tiêu đại h...


Điều kiện tuyển sinh đại học chính quy các trường CAND năm 2020

Ngày 30/3, Cục Đào tạo, Bộ Công an cho biết, Cục đã có hướng dẫn các đơn vị trực thuộc Bộ, Công an các đơn vị, địa phương và các trường CAND thực hiện công tác tuyển sinh CAND năm 2020.


Đề án tổ chức thi Ngoại ngữ theo khung năng lục Ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam

Thực hiện công văn số 5615/BGDĐT-QLCL ngày 13/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc giao cho Học viện An ninh nhân (ANND) dân tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh theo Khung năng lực...


Học viên An ninh nhân dân tổ chức thi chứng chỉ tiếng Anh theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam

Học viên An ninh nhân dân thông báo về việc tổ chức thi chứng chỉ tiếng Anh theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam Kỳ thi ngày 11/03/2020


Học viện An ninh nhân dân chính thức được phép tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam

Ngày 13/12/2019, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có Công văn số 5615/BGDĐT-QLCL đồng ý cho Học viện An ninh nhân dân tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt...


Thông báo tuyển sinh hệ liên thông

Thực hiện công tác tuyển sinh hệ liên thông giữa trình độ trung cấp với trình độ đại học, liên thông giữa trình độ cao đẳng với trình độ đại học, đại học cấp bằng đại học thứ hai hình thức chính quy n...


Học viện An ninh nhân dân tổng kết 50 năm đào tạo đại học

Ngày 9-10, tại Hà Nội, Học viện An ninh nhân dân (ANND) đã tổ chức Hội nghị tổng kết 50 năm đào tạo đại học.


Học viện An ninh nhân dân tổ chức giải kéo co trong học viên chào mừng kỉ niệm 50 năm đào tạo đại học

Ngày 07 và 08/10/2019, Học viện An ninh nhân dân tổ chức giải kéo co chào mừng kỷ niệm 50 năm đào tạo đại học trong khối học viên.


Bề dày thành tích huấn luyện đội tuyển học viên tham dự các cuộc thi Olympic quốc gia và quốc tế của Khoa Công nghệ &An ninh thông tin – Học viện An ninh nhân dân

Là một trong những đơn vị có bề dày lịch sử truyền thống gắn liền với quá trình trên 70 năm xây dựng và phát triển, 50 năm đào tạo đại học của Học viện An ninh nhân dân; khoa Công nghệ và An ninh thôn...


Tổ chức cho học viên thực hiện các nhiệm vụ phục vụ tổng kết 50 năm đào tạo đại học tại Học viện An ninh nhân dân

Nhằm tổ chức các hoạt động thiết thực hướng tới kỷ niệm 50 năm đào tạo đại học của Học viện An ninh nhân dân, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy Ban Giám đốc Học viện, Phòng quản lý học viên đã tí...


Khoa An ninh điều tra Học viện An ninh nhân dân, 50 năm đào tạo đại học, không ngừng phấn đấu và trưởng thành

Trải qua 50 năm đào tạo trình độ đại học ở Học viện An ninh nhân dân (1969 – 2019), Khoa An ninh điều tra (ANĐT) đã có nhiều đóng góp trong việc đào tạo học viên an ninh nói chung và học viên chuyên n...


Khoa An ninh nội bộ - Học viện An ninh nhân dân, 50 năm đào tạo đại học

Tiền thân là một Tổ bộ môn, trải qua gần 50 năm xây dựng và phát triển với nhiều lần tách nhập, Khoa An ninh nội bộ đã vươn lên trở thành Khoa nghiệp vụ chuyên ngành có uy tín của Học viện An ninh nhâ...


Đào tạo chuyên ngành Quản lý nhà nước về an ninh quốc gia – Dấu mốc quan trọng của 50 năm đào tạo đại học Học viện An ninh nhân dân

Trong 50 năm đào tạo đại học của Học viện ANND nói riêng, ngành Công an nói chung, việc điều chỉnh ngành, chuyên ngành đào tạo, nhất là mở ngành, chuyên ngành đào tạo mới đáp ứng yêu cầu thực tiễn bảo...


Tự hào với truyền thống hơn 50 năm đào tạo bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho lực lượng Công an nhân dân

Hơn 50 năm đã đi qua lịch sử đã ghi dấu ấn của một đơn vị đã gắn bó với truyền thống vẻ vang hơn 70 năm của Học viện ANND, Khoa Luật – Học viện ANND đã trải qua hơn 50 năm xây dựng, phấn đấu và phát t...


Phòng Quản lý đào tạo hệ vừa làm vừa học của Học viện An ninh nhân dân triển khai công tác năm học, hưởng ứng kỷ niệm 50 năm đào tạo đại học

Ngày 06/09/2019, phòng Quản lý đào tạo hệ vừa làm vừa học - Học viện An ninh nhân dân đã tổ chức hội nghị triển khai công tác năm học 2019 - 2020.