Hoạt động của Ngành
Xây dựng lực lượng Công an cấp xã, phường, thị trấn trong sạch, liêm chính, vững mạnh, đảm bảo tốt tình hình an ninh, trật tự tại cơ sở

Trong hai ngày 03-04/12/2021, Bộ Công an tổ chức Hội nghị tập huấn kiến thức pháp luật, nghiệp vụ cho Công an cấp xã, phường, thị trấn theo hình thức trực tuyến từ Trung tâm Thông tin chỉ huy Bộ Công ...


Nội dung cơ bản của các Thông tư liên tịch quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng hình sự

Ngày 12/11/2021, tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng hình sự và sáng ngày 29/11/2021, Văn phòng Chủ tịch nước cũng đã tổ chức công bố ...


Bảo đảm an ninh con người, an ninh xã hội thể hiện tầm nhìn chiến lược của Đảng ta

Ngày 01/12/2021, Trung tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã có cuộc trao đổi với báo chí về vấn đề an ninh con người, an ninh xã hội trong tổng thể chiến lược bảo v...


Huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia phòng cháy, chữa cháy

Sáng 01/12/2021, tại Hà Nội, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an tổ chức Hội nghị trực tuyến đến Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để triển khai thực hiện Kết luận số 02-KL/TW của B...


Diễn tập phương án ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2021

Chiều 30/11/2021, Thượng tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban Chỉ đạo Ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai (PCTT), tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự Bộ Công an (Ba...


Giới thiệu cuốn sách “Những điểm mới về an ninh quốc gia trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng”

Ngày 30/11/2021, tại Hà Nội, Bộ Công an phối hợp với Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức Lễ giới thiệu cuốn sách “Những điểm mới về an ninh quốc gia trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng”. ...


Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Việt Nam tham dự Kỳ họp Đại Hội đồng INTERPOL lần thứ 89

Từ ngày 23-25/11/2021, Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Việt Nam tham dự Kỳ họ...


Bộ Công an - Bộ Thông tin và Truyền thông tăng cường phối hợp bảo vệ An ninh Quốc gia

Mục đích xuyên suốt của Quy chế nhằm: Bảo đảm sự chỉ đạo, điều hành tập trung thống nhất của lãnh đạo Bộ Công an và lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông đối với hoạt động phối hợp giữa các cơ quan, đ...


Chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cán bộ, chiến sỹ Công an thích ứng an toàn dịch Covid-19

Chiều 23/11/2021, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Hội nghị về công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cán bộ, chiến sỹ Công an nhân dân (CAND) trong điều kiện thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu qu...


Giữ vững an ninh quốc gia, góp phần xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc

Nhân dịp Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Đại tướng, GS.TS Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, ...


Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác lý luận Công an nhân dân trong tình hình mới

Sáng 23/11/2021, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Hội nghị Tổng kết 10 năm công tác lý luận Công an nhân dân (CAND) trong tình hình mới và Lễ ký Chương trình phối hợp giữa Bộ Công an và Hội đồng Lý luận...


Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an tổng kết công tác đấu tranh chống gián điệp, phản động thời kỳ đổi mới

Ngày 22/11/2021, tại Hà Nội, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an tổ chức Hội nghị tổng kết công tác đấu tranh chống gián điệp góp phần phục vụ thắng lợi đường lối đổi mới, hội nhập quốc tế của Việt...


Cụm thi đua số 5 - Khối các đơn vị trực thuộc Bộ Công an tổng kết phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" năm 2021

Chiều 22/11/2021, tại Hà Nội, Cụm thi đua số 5 - Khối các đơn vị trực thuộc Bộ Công an gồm: Cục Cảnh sát giao thông (Cụm trưởng); Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo d...


Trung tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Bộ Công an tiếp xúc cử tri tại tỉnh Bắc Ninh

Chiều 22/11/2021, Trung tướng Trần Quốc Tỏ, Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh đã dự Hội nghị đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh tiếp xúc cử tri sau Kỳ...


Quán triệt triển khai Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Bộ luật Tố tụng hình sự trong Công an nhân dân

Chiều 19/11/2021, tại Hà Nội, Bộ Công an đã tổ chức Hội nghị quán triệt Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Bộ luật Tố tụng hình sự (gọi tắt là Luật) và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật trong Công an...