Tuyển sinh
Thông báo bổ sung, cập nhật một số nội dung tuyển sinh đào tạo trình độ đại học chính quy tuyển mới công dân tốt nghiệp trình độ đại học trở lên của Học viện An ninh nhân dân năm 2024

Học viện An ninh nhân dân thông báo bổ sung, cập nhật một số nội dung tuyển sinh đào tạo trình độ đại học chính quy tuyển mới đối với công dân đã có bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên năm 2024 n...Học viện An ninh nhân dân thông báo Tuyển sinh đào tạo trình độ đại học chính quy tuyển mới công dân tốt nghiệp trung học phổ thông, tốt nghiệp trình độ đại học trở lên của Học viện An ninh nhân dân năm 2024

Học viện An ninh nhân dân thông báo tuyển sinh Khóa 56 đào tạo trình độ đại học chính quy tuyển mới công dân tốt nghiệp trung học phổ thông (D56) và Khóa 4 đào tạo trình độ đại học chính quy tuyển mới...


Đề án tuyển sinh trình độ đại học năm 2024

I.THÔNG TIN CHUNG VỀ HỌC VIỆN AN NINH NHÂN DÂN


Thông báo chỉ tiêu tuyển sinh (tuyển mới) đào tạo trình độ đại học năm 2024 tại Học viện An ninh nhân dân

Căn cứ Quyết định số 872/QĐ-BCA ngày 15/02/2024 của Bộ trưởng Bộ Công an về việc phân bổ chỉ tiêu tuyển sinh (tuyển mới) cho các học viện, trường Công an nhân dân năm 2024, Học viện An ninh nhân dân t...Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ ngành An ninh phi truyền thống và tuyển sinh tiến sĩ (đợt 2), năm học 2023 - 2024 của Học viện An ninh nhân dân.

Học viện An ninh nhân dân thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ ngành An ninh phi truyền thống và tuyển sinh trình độ tiến sĩ (đợt 2), năm học 2023 - 2024 như sau:

Thông báo kết quả xét tuyển bổ sung vào ngành Y khoa năm 2023 và tổ chức nhập học cho thí sinh trúng tuyển

Học viện An ninh nhân dân thông báo về kết quả xét tuyển bổ sung vào ngành Y khoa năm 2023 như sau: