Tuyển sinh
Thông báo chỉ tiêu tuyển sinh (tuyển mới) đào tạo trình độ đại học năm 2024 tại Học viện An ninh nhân dân

Căn cứ Quyết định số 872/QĐ-BCA ngày 15/02/2024 của Bộ trưởng Bộ Công an về việc phân bổ chỉ tiêu tuyển sinh (tuyển mới) cho các học viện, trường Công an nhân dân năm 2024, Học viện An ninh nhân dân t...Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ ngành An ninh phi truyền thống và tuyển sinh tiến sĩ (đợt 2), năm học 2023 - 2024 của Học viện An ninh nhân dân.

Học viện An ninh nhân dân thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ ngành An ninh phi truyền thống và tuyển sinh trình độ tiến sĩ (đợt 2), năm học 2023 - 2024 như sau:

Thông báo kết quả xét tuyển bổ sung vào ngành Y khoa năm 2023 và tổ chức nhập học cho thí sinh trúng tuyển

Học viện An ninh nhân dân thông báo về kết quả xét tuyển bổ sung vào ngành Y khoa năm 2023 như sau:

Thông báo điểm trúng tuyển Khóa 55 đại học chính quy tuyển mới năm 2023 đối với công dân tốt nghiệp trung học phổ thông theo Phương thức 3 và tổ chức xác nhận nhập học cho thí sinh trúng tuyển

Học viện An ninh nhân dân thông báo về điểm trúng tuyển và tổ chức xác nhận nhập học vào Khóa 55 đại học chính quy tuyển mới năm 2023 đối với công dân tốt nghiệp trung học phổ thông như sau:


Thông báo về ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào tuyển sinh đại học chính quy tại Học viện An ninh nhân dân, năm 2023

Học viện An ninh nhân dân thông báo về ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào đối với tuyển sinh trình độ đại học chính quy tuyển mới năm 2023 như sau:
Thông báo kết quả điểm thi, kỳ thi đánh giá của Bộ Công an đối với thí sinh dự thi tại Hội đồng thi Học viện An ninh nhân dân năm 2023

Căn cứ quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo, quy định của Bộ Công an về công tác tuyển sinh, đào tạo; căn cứ kế hoạch tổ chức kỳ thi đánh giá của Bộ Công an và các văn bản hướng dẫn liên quan, Học viện ...