KẾT QUẢ PHÚC KHẢO BÀI THI TUYỂN SINH KHÓA 2 ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ ĐH CHÍNH QUY TUYỂN MỚI CÔNG DÂN CÓ BẰNG TN ĐH TRỞ LÊN TẠI HỌC VIỆN ANND NĂM 2022